Dřevostavby na CELÝ ŽIVOT

Dřevostavby na CELÝ ŽIVOT

Realizace stavby

Naše firma se zaměřuje na realizace nízkoenergetických a pasivních  domů za bezkonkurenční ceny.Našim cílem je stavba Vašeho domu za co nejpřijatelnější částku.

Určitě Vás napadá, pokud bude nízká cena, tak se to odrazí na kvalitě práce nebo materialu,ale chceme Vás ujistit  že tomu tak není.

O všem je vedena přehledná fotodokumentace a materiál je navrhován v souladu s platnými stavebními směrnicemi.

Zpracujeme Vám cenovou kalkulaci na vybraný dům, zpracovanou studii domu či Vámi nakreslenou skicu. K cenové kalkulaci je vždy přiložen stavební popis, který uvádí vše, co kalkulovaný dům obsahuje. S cenovou kalkulací můžeme společně pracovat a upravovat ji ke konečnému Vámi požadovanému vybavení, či provedení domu. Tato kalkulace vždy obsahuje náklady na dopravu, vlastní montáž, vedlejší rozpočtové náklady a daň z přidané hodnoty. U cenových nabídek je cena vždy garantována do konce příslušného roku. V případě podpisu smlouvy o dílo je cena domu neměnná po dobu 1 roku.

Naše platební podmínky jsou dány standardně osmi platbami splatnými vždy až po odvedené práci – dokončení určité etapy výstavby. Jsme připraveni reagovat na individuální požadavky jak samotného klienta, tak bankovního ústavu a dle toho tyto podmínky upravit.

Zakládáme si na partnerském obchodním vztahu a proto je naše Smlouva o dílo uzavřená dle právního řádu České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Občanský zákoník Vám umožňuje lepší ochranu a vyváženost smluvního vztahu. Návrh Smlouvy o dílo vždy našim klientům předkládáme k případnému doplnění, či k návrhům změn a úprav.

Po obdržení stavebního povolení (ohlášky stavby) a předání staveniště (pozemku) zahájíme vlastní výstavbu. Rádi Vás uvidíme na pravidelných kontrolních dnech včetně Vašeho stavebního dozoru a jsme k dispozici k zodpovězení Vašich dotazů ohledně probíhající výstavby.

Kvalitní použité materiály, prověřená technologie i pracovníci na vynikající řemeslné úrovni nám dovolují poskytnout dlouhodobé záruky na námi postavený dům. Na nosný skelet domu poskytujeme záruku 30 let. Na stavebně montážní práce 5 let. Na zařizovací předměty dle výrobce, minimálně pak 24 měsíců. Jsme připraveni se postarat o případné opravy i po uplynutí záruční lhůty.

Předání hotového domu je doplněno také předáním veškeré potřebné dokumentace (revizní zprávy …) k  bezproblémové kolaudaci či pro udělení souhlasu s užíváním Vašeho domu.