Dřevostavby na CELÝ ŽIVOT

Dřevostavby na CELÝ ŽIVOT

Jak začít

Stavební pozemek

 

Výběr stavebního pozemku je nejdůležitější rozhodnutí, které bude muset budoucí stavebník udělat. Nejdříve si musíme ujasnit, jaký rodinný dům vlastně budeme chtít na pozemku postavit s ohledem na typu a velikost.

 

Následuje vytipování vhodných lokalit s ohledem na docházku do zaměstnání, docházku dětí do školy, zájmových kroužků a sportovních tréninků, dosah MHD, dostupnost služeb a obchodů, zdravotnických služeb apod.

 

Nejmenší stavební parcely se pohybují od 300 – 400 m 2 a jsou určeny hlavně na řadovou zástavbu. Minimální šířka takové parcely, která umožňuje solidní dispoziční řešení budoucího rodinného domu, je od 6,5 m s tím, že dům bude navržený na celou šířku parcely.

 

Velikost středních parcel se pohybuje od 400 – 800 m 2 a takové parcely již jsou vhodné na výstavbu menších samostatně stojících domů, případně dvojdomků. Minimální šířka takové parcely je 16m. Všeobecně a zjednodušeně můžete na šířku stavební parcely použít vzorec: šířka uvažovaného domu + minimálně 3 m na každou stranu.

 

Plošná výměra velkých parcel okolo 1000 m 2 a víc odpovídá výstavbě větších, případně vícegeneračních, rodinných domů s bohatým zázemím v rekreačních plochách.

 

S velikostí stavební parcely nevzrůstá jen její cena, ale i náročnost na údržbu. Z tohoto důvodu je rozumné zvážit, pro jakou velikost stavební parcely se rozhodneme, nejen z finančního hlediska, ale i zhlediska časového zatížení, spojeného s nutnou údržbou.

 

Dalším aspektem při výběru pozemku je svahovitost terénu, který hraje významnou úlohu vzhledem na budoucí finanční nároky. Rovinaté a mírně svahovité pozemky jsou příznivější pro stavbu základů. Svahovité pozemky je potřeba několikrát upravovat, zbudovat složité opěrné zdi, terasy, popřípadě suterén pod celým domem a to někdy nepřiměřeně zvedne celkové finanční nároky na celou výstavbu.

 

 

Inženýrské sítě a komunikace

 

Hlavním faktorem ovlivňujícím cenu stavebního pozemku je možnost dostupného napojení na inženýrské sítě s dostatečnými kapacitami -  elektřina a dále podle místních podmínek plyn, voda, splašková, dešťová kanalizace, kabelová TV a telefon. Nejdůležitější je vždy elektřina.

 

Voda se většinou dá získat vyvrtáním vlastní studny a splašky se dají vypouštět do izolované žumpy či domácí čistírny odpadních vod. Dešťová voda se nechá likvidovat na samotném pozemku. Televize řešit vlastní anténou a telefon moderním trendem mobilní technologií.

Je potřeba od všech správců sítí získat písemné souhlasy k napojení uvažované výstavby.

 

Stává se, že elektrické vedení jde přes parcelu, ale nedostanete souhlas k připojení, či již není dostatečná kapacita, popřípadě se budete muset napojit vlastní přípojkou 200 – 300 m, a nebo (v nejhorším případě) na vlastní náklady vybudovat trafostanici! Ještě před dostupností inženýrských  sítíi si rozhodně ověřte, zda se ve skutečnosti jedná o stavební pozemek v souladu s definicí stavebního zákona - to znamená, zda na pozemku bude možné stavět, popřípadě za jakých podmínek, nebo s jakými omezeními.

 

První cesta tedy musí vést na stavební úřad. Tam se seznámíte s územním plánem a jeho regulativy, který Vám prozradí, zda na Vámi kupovaném pozemku bude  výstavba rodinného domu možná a za jakých podmínek.

 

Pozemek, k němuž nejsou přivedeny inženýrské sítě, se jejich výstavbou může značně prodražit.

Dalším a neméně důležitým faktorem při koupi stavebního pozemku je možnost napojení na veřejnou komunikaci. 

 

Nakonec doporučujeme provést geologickou sondu a radonový průzkum. Stavba na navážce, ale také například budování suterénu pod hladinou spodní vody, může nečekaně zvýšit finanční nároky na samotnou výstavbu.

 

Před koupí stavebního pozemku nelitujte vynaložených nákladů a času na zjištění všech okolností, které by Vám mohli nepřiměřeně zvýšit náklady na výstavbu domu, případně ji vůbec neumožnit podle zamýšlených plánů.